Staviate rodinný dom alebo sa chystáte na rekonštrukciu staršieho domu? Určite ste už premýšľali nad spôsobom, ako čo najlepšie a najefektívnejšie necháte zatepliť fasádu domu.

Zatepľovanie nie je žiadna malina. V tomto bode je potrebné myslieť nielen efektívne, ale aj ekonomicky. Týka sa to najmä výberu materiálu, aby zateplenie domu bolo čo najlepšie a aby spĺňalo všetky technické a energetické požiadavky a normy. Kľúčovou zložkou zatepľovacieho systému je jednoznačne tepelnoizolačný materiál. Štandardným a najčastejšie používanými materiálmi, ktoré sa práve na zatepľovanie používajú sú:

- minerálna doska
- expandovaný polystyrén EPS
- extrudovaný polystyrén XPS

Ako si však vybrať správny zatepľovací materiál?

Pri výbere materiálu je v prvom rade potrebné pozerať na izolačné vlastnosti samotného materiálu. Tieto vlastnosti definuje údaj nazývaný tepelná vodivosť. Čo to znamená v praxi? Čím je vodivosť nižšia, tým sú tepelnoizolačné vlastnosti teplejšie.

zatepľovanie.jpg

Z čoho si môžeme vyberať?

1. Moderné minerálne dosky

Moderné minerálne dosky majú výborné izolačné vlastnosti. Ich súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda môže byť až 0,034 W/mK, čo v súčasnosti predstavuje najnižšiu hodnotu v kategórii minerálnych izolácií. Minerálne dosky zároveň chránia pred požiarom, tlmia hluk z exteriéru a zabezpečujú vysokú paropriepustnosť obvodovej steny. Počas horúceho leta bránia prenikaniu tepla cez obvodové steny.

Niektoré dosky majú špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá uľahčí a skráti realizátorom prácu. Majú tak nižšiu prašnosť, rýchlo a jednoducho sa s nimi manipuluje a vyžadujú si nižšiu spotrebu lepidla vďaka svojej dobrej priľnavosti povrchu.

2. Expandovaný polystyrén (EPS)

Expandovaný polystyrén je bežne známy biely materiál, ktorý dobre chráni budovu pred chladom a teplom. Bežný fasádny polystyrén má tepelnú vodivosť λ (lambda) 0,036 až 0,039 W/m .
Polystyrén sa považuje za výborný tepelnoizolačný materiál. Má však horšiu priepustnosť vodnej pary cez stenovú konštrukciu. Nemožno ho použiť v prostredí, kde by teplota mohla vystúpiť nad 70 °C.

3. Extrudovaný polystyrén (XPS)

Extrudovaný polystyrén má uzavretú bunkovú štruktúru, vďaka ktorej disponuje vynikajúcimi vlastnosťami. Je nenasiakavý a veľmi pevný. Jeho súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,032 – 0,038 W/m. Priepustnosť vodnej pary je veľmi nízka a aj preto sa často používa na zateplenie stien pod úrovňou terénu.

Existujú však normy, ktoré stanovujú aká je odporúčaná hrúbka izolácie. Na Slovensku je táto norma určená na 15 cm tepelnej izolácie. Pri výbere tepelnej izolácie je vhodné myslieť na normy, ktoré platia pre Slovenskú republiku.

zatepľovanie_1.jpg

Vyhnite sa chybám

Žiaľ, stáva sa to. Najčastejšie chyby pri zatepľovaní vznikajú práve v dôsledku nesprávnej inštalácie týchto izolačných materiálov. Zateplenie fasády si práve preto vyžaduje odbornosť a dôslednosť aby vaša investícia nevyšla nazmar. Dôležité je správne upevnenie izolačného materiálu a jeho ukotvenie na správnych miestach. Podstatným detailom, na ktorý netreba zabúdať je aj napríklad zateplenie okolo okien. Ak zabudnete na niektoré detaily, alebo im nebudete prikladať dôležitosť môže sa celý proces zateplenia fasády znehodnotiť. Preto, ak sa do zatepľovania nepustíte sami (čo určite neodporúčame) vyberte si zodpovednú firmu, ktorá sa postará o čo najlepšie zateplenie, pretože náklady na vykurovanie možno vďaka kvalitnému zatepleniu zredukovať o 50 až 70%.

Aký materiál určite nesmie chýbať pri zatepľovaní?

- Kotvenie izolačných dosiek
- Kotviace prvky skrutkovacie
- Kotviace prvky zatĺkacie
- Zakladacie lišty
- Zateplenie sokla
- Tepelné izolácie
- Soklové profily
- Rohové profily
- Okenné a dverové dilatačné profily
- Ukončovacie profily
- Dilatačné profily
- Armovanie
- Sklotextilné sieťky
- Lepiace malty a stierky
- Na čo myslieť pri zatepľovaní
- Nové parapety
- Klampiarske prvky
- Elektroinštalácie
- Komíny - nie všetky komínu sú vedené zo strechy. Stretávame sa aj s komínami ktoré boli dorábané počas rekonštrukcie domu
- Vývody, výparníky
- Bleskozvody ( predovšetkým pri rekonštrukciách je ich potrebné preinštalovať)
- Odkvapové rúry
- Satelit


Potrebujete poradiť ako zatepliť, alebo vám chýba materiál na zatepľovanie vášho domu? V Stavebniny Jašim vám veľmi radi poradíme a pomôžeme s výberom toho najideálnejšieho materiálu, pre vašu stavbu.

zatepľovanie_2.jpg