JAŠIM s.r.o.
Drienovská Nová Ves 176
Slovensko

mobil : 0902 / 141 155
tel/fax : 051/ 77 97 238
e-mail: jasim@jasim.sk

IČO: 36 460 427
Zapísaná v OR Okresného súdu v Prešove,
Oddiel:Sro vložka č. 11612/P