lesenie.jpg

Cenník

Montáž lešenia/ m²
Demontáž lešenia / m²
Použitie lešenia / m² /deň

Ceny sú uvádzané bez DPH.

Cenník na vyžiadanie.

Ponúkame radové lešenie typu GRAF. Ľahké lešenie podľa STN 738101:1981 a STN 738116:2001. Lešenie GRAF je rámcové oceľové lešenie, kde šírka rámu je 0,65m, výška 2m a dížka pola je 2,5m. Prípustné zaťaženie podlahy je max. 2,0 KN/m3, trieda lešenia 3. Maximálna výška 30m (s upraveným zábradlím max. výška 60m). V jednom poli môže byť max. zaťažená jedna podlážka.

Rámy lešenia sú z rúr 48,3x2,3mm vysokopevnej ocele. Sú zhotovené ako otvorené rámy. Pri lešení sa bežne nepoužívajú žiadne diagonály. Stabilizácia paralelne k fasáde je zabezpečená pomocou dvojitého zábradlia a spolupôsobením s fasádnym ukotvením a vystužujúcimi podlážkami.

Prečo GRAF?

  • Fasádne nasúvacie lešenie s drevenými podlahami
  • Prevedenie podľa európskych noriem – typ HD 1000 až do 60m výšky
  • Najrýchlejší systém pre veľké plochy a malý počet dielcov
  • Flexibilná montáž aj na komplikované fasád
  • Ľahká manipulácia pomocou jednoduchého nasúvacieho systému
  • Maximálna odolnosť povrchu profesionálnym lakovaním a zinkovaním
  • Profesionálne poradenstvo

CERTIFIKÁTY

Sme držiteľmi platného certifikátu na montáž a demontáž systémového lešenia GRAF a sme každoročne školení na práce vo vyškach, kde absolvujeme odborné testy, na základe ktorých obdržíme lešenárske preukazy.

Cenová kalkulácia