Betónové tvárnice, ktoré sú výrobené z prírodných surovín (voda, kamenivo a cement), slúžia ako murované konštrukcie, stratené debnenie alebo ako stavebný prvok pri výstavbe plotov alebo oporných múrov.

Doprava:
Dopravu zabezpečujeme po celom východnom Slovensku. Platí sa cesta k vám aj späť.

  • Kamiónom - 1,25 Eur/km, max. 20 paliet a nosnosť 24 Ton. Nutné zabezpečiť výkladku kamióna.
  • Autom s HR - 1,20 Eur/km, max. 10 pal. a nosnosť 14 Ton. Výkladka 3 Eur/pal.
  • Avia bez HR - 0,80 Eur/km, max.5 pal. a nosnosť 3,5 Tony. Zabezpečiť výkladku.
  • Dodávka - 0,50 Eur/ks, do 1,4 Tony.

Palety:
Tvárnice sú na zálohovaných typizovaných paletách, ktoré sú zálohované sumou 7 Eur/ks. Pri vrátení nepoškodených paliet, vám vrátime zálohu v plnej výške. Zabezpečujeme aj zvoz paliet zo stravby po celom východnom Slovensku za 49 Eur.

Cenová kalkulácia