Predpäté preklady so šírkou 12 cm a výškou 6,5 cm s keramickým plášťom. Slúžia na preklenutie otvorov okien a dverí bez tepelných mostov. Na montáž prekladov MDA nie je potrebná zdvíhacia technika, čo výrazne urýchľuje montáž. Priestor nad osadeným prekladom musí byť zamurovaný alebo vyliaty betónom.

Predpätý preklad MDE má keramický plášť a svojou výškou 23,8cm zodpovedá výške tehly, preto je montáž veľmi jednoduchá a rýchla. Šírka prekladu je 8cm.

  Prečo preklady Leier?

  • preklady Leier majú vynikajúce tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti
  • výborný pomer cena a kvalita, priamo z výrobnej linky

  Dodacie podmienky:

  1. Minimálne odberné množstvo nie je stanovené. Cena prekladov a ostatných výrobkov zn. Leier je fco. výrobný závod, to znamená, že k cene výrobku sa pripočítava cena za dopravu.
  2. Tehly a výrobky LEIER sú balené na vratných paletách s označením EUR alebo ČERVENÁ. EUR palety - brúsená tehla, tehla, betónová krytina, keramické preklady. Červené palety - komínové systémy. Palety sú zálohované a vratné 9 mesiacov od nákupu. Záloha za 1 paletu je 10,80 € s DPH. Výkupná cena za 1 paletu je 9,60 € s DPH. Palety vykupujeme po celom Slovensku za poplatok 49 € s DPH. Palety vykupujeme nepoškodené. Polámané, zhnité, odlámané časti dosiek, zablatené nevykupujeme. Podmienky uznávania EUR paliet.
  3. Doprava LEIER prekladov objednaných s tehlami LEIER je zadarmo po celom Slovensku.
   Ako dokládka zaplneného kamióna tehlami na 90%.
  4. Možný je aj osobný odber priamo z výrobne.
  5. Záručné podmienky, zodpovednosť za chyby a reklamácie chýb výrobkov LEIER:
   Výrobca zodpovedá a ručí za chyby výrobkov LEIER a tovaru v rozsahu stanovenom obchodným príp. občianskym zákonníkom.
   Reklamáciu na chyby výrobkov LEIER, prípadne ich poškodenie musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, a to ešte pred zapracovaním do stavby. Tovar musí reklamujúci skladovať až do konečného rozhodnutia tak, aby bolo možné objektívne zistiť stav reklamovaných výrobkov. Kvalita výrobkov LEIER je daná normami, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode. V prípade vzniku reklamácie, reklamáciu zdokumentuje kupujúci, zašle fotodokumentáciu predávajúcemu a ten to ďalej pošle výrobcovi, ktorý sa dohodne s kupujúcim na spôsobe riešenia reklamácie.
   Reklamačné nároky budú riešené podľa dohody so zákazníkom nasledovne:
   - náhradnou dodávkou,
   - poskytnutím zľavy,
   - dobropisom.

  leier_keramicke_predpate_preklady.jpg

  Cenová kalkulácia